Tavlama

Çeliklerde iç yapı düzenlemek, taneleri inceltmek ya da kabalaştırmak, tane ve/veya bileşim homojenliği sağlamak, yapıyı yumuşatmak, iç gerilimleri azaltmak gibi özellik değiştirme amacıyla uygulanan ısıl işlemlere genel olarak tavlama işlemleri denir.

Tavlama Çeşitleri

• Normalizasyon tavı
• Yumuşak tavlama
• Gerilim giderme tavlaması
• Küreselleştirme tavı
• Rekristalizasyon tavlaması
• Difüzyon tavlaması
• İzotermal tavlama
• Ferritleme


Dinawik