İndiksiyon ile Sertleştirme

% 0,3-0,5 karbon içeren çelik parçalarının hızlı bir şekilde sertleştirme sıcaklığına ısıtılıp ani soğutularak sertleştirilmesi işlemidir. İndüksiyon yapılacak parçanın yüksek sertlik kalitesinin sağlanabilmesi, uygun indüktör ve frekanstaki cihazın kullanılması ile mümkündür. İndüktörle sertleştirme işleminde alevle sertleştirmeye göre daha yüksek ısıl birikim sağlanır.

Ayrıca elektriksel olaylarda sertlik ayarının daha kolay olması indüksiyonla sertleştirmenin diğer bir avantajıdır. Batı Isıl İşlem bünyesinde orta ve yüksek frekans indüksiyon cihazlarıyla her türlü şekle ve malzeme bileşimine sahip olan parçalara yüksek homojen sertlik kalitesinde indüksiyon ısıl işlem yapılmaktadır.


Dinawik