Gaz Nitrasyon

Bu işlem genellikle, sertleştirilip temperlenmiş, Al, Cr ve Mo içeren özel çeliklere uygulanır. Parçalar azot içeren bir ortamda 520-580 0 C sıcaklıkta tavlanır. İşlem sıcaklığı düşük olduğu için çarpılma istenmeyen hassas parçalar bu yöntemle sertleştirilir. Parçaya kazandırılacak olan sert tabaka kalınlığı ve sertlik değeri işlem süresi ve alaşım elementleriyle yakından ilişkilidir. Bu işlem özellikle aşınma direnci gerektiren parçalar için ideal bir ısıl işlem şeklidir.

Batı Isıl İşlem bünyesinde gaz nitrasyon işlemi 70x110x50 cm ebadındaki IPSEN Dac Fırını ile yapılmaktadır.


Dinawik