Kalite Politikamız

En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması
Kalite sistemi, proses şartları ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve maliyet azaltma çalışmalarının tüm personelimizin katılımıyla yürütülmesi
Isıl işlem konusun da en gelişmiş teknolojileri kullanarak metal sanayisine en kaliteli ve ucuz hizmetin verilmesi
Verimliliği ve kaliteyi arttırmak için çalışanlarımızın memnuniyetinin sürekli arttırılması
Kalite iyileştirme çalışmalarının sistematik ve planlı bir şekilde iç ve dış müşterilerimizin gereksinimlerinin karşılanmasına öncelik verilerek sürdürülmesi
Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarımızın düzenlenmesi
Çalıştığımız çevrenin korunması ve kısıtlı kaynaklarımızın en az fire oluşturacak şekilde kullanılması
TS/ISO 16949 Kalite Sistemi Kuralları ürünlerimizin güvenlik performans güvenilirlik ile birlikte tüm ilgili standartlar ve kanuni mevzuatın hükümlerinin sağlanmasıdır
Dinawik