Gerilim Giderme

Demir ve demir dışı metallere uygulanır. Talaşlı işlem , soğuk şekillendirme ve kaynak gibi ön imalat işlemleri ile meydana gelen iç gerilimleri gidermek amacıyla yapılan işlemdir.

Uygulanmaması durumunda daha sonraki işlemde çarpılmalara sebep olabilir veya kullanımında çatlama gibi problemlerle karşılaşılabilir.

İşlem malzeme yapısında veya mekanik özelliklerinde bir değişiklik yapmaz bu sebeple düşük sıcaklıkta işlem yapılır.

Dinawik