Sementasyon

Düşük karbonlu (%0,1-0,2) çelik parçalarına karbon emdirme işlemidir. İşlem, çelik parçasının karbon içeren gaz ortama konarak östenit sıcaklığına yani 900-950 0 C ‘ye ısıtılması sonucu meydana gelir. Parça içerisine karbonun difüzyon derinliği, işlem süresi ve sıcaklığı ile ayarlanmaktadır. Çekirdeğin sertleştirilebilmesi için bir ara tav işleminden sonra yağ ortamında soğutma işlemi yapılarak parça yüzeyi sertleştirilir. Gerilim giderme ve yüzey sertliğinin ayarlanabilmesi için temperleme işlemi yapılır.

Batı Isıl İşlem bünyesinde sementasyon işlemi atmosfer kontrollü IPSEN fırınlarında parçaların deformasyona uğramaması için özel olarak yapılmış aparatlara dizilerek yapılmaktadır.


Dinawik